hits

august 2017

Vi må snakke om politiet

Politiet er de du skal stole på når du trenger hjelp. Eller?

Reform etter reform svekker politiet i landet i takt med avstanden til nærmeste by. Samtidig vokser antall mennesker som jobber i politiet, men aller mest stillingene på kontor i Oslo. Siden 2013 har det blitt 1643 flere årsverk i politiet, men bare 649 av disse har gått til folk i politidistriktene, altså folka i uniform. Av stillingene til folk i uniform har 501 av 649 gått til nye politistillinger i Oslo.

Det har vært en enorm skjevfordeling siden de blåblå fikk styre landet og flytte inn i regjeringskontorene. Hva betyr det for mennesker som bor utenfor hovedstaden?

 1. Uten politi er vi utrygge. En far skal ikke trenge å finne frem brekkjernet for å forsvare sin redde 7-åring når noen prøver å bryte seg inn i huset.  Det er enda verre når samme far ringer politiet og får beskjed om at patruljen er for langt unna og må prioritere en annen hendelse. Dette er ikke en grøsser, det er en virkelig men grusom situasjon som skjedde i Vesterålen i vår.
  Du kan lese mer om saken og se video her:
  https://www.nrk.no/nordland/fant-fram-brekkjernet-da-politiet-ikke-rykket-ut.-_-jeg-kunne-blitt-drapsmann-1.13443028

   
 2. Uten politi mister vi arbeidsplasser. Lofoten Viking AS på Værøy har anmeldt politimesteren i Nordland for unnfallenhet i tjenesten etter at politiet ikke rykket ut til to innbrudd i bedriften. Naturressurser har bygget landet vårt. Da må det være trygt å drive virksomhet i hele landet, hvis ikke mister vi viktige arbeidsplasser som er et gode for hele landet.
  Du kan lese mer om saken her:
  https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54559

   
 3. Uten politi blir vi mindre verd. Jeg går gjerne en kveldstur med venner når jeg er i Trøndelag og når jeg er i Oslo. Derfor synes jeg det var hårreisende å lese om hendelsen fra Balestrand i Sogn og Fjordane hvor tre kvinner fant et lik i en hage. Når de kontaktet politiet for å si ifra, ble de bedt om å sende en mms med bilde av liket, politiet hadde ikke kapasitet til å reise til stedet. Eksempel som dette er uverdige for befolkningen, pårørende og ikke minst den avdøde som ble liggende i flere timer før et begravelsesbyrå hentet liket.
  Du kan lese mer om saken her:
  https://www.p4.no/nyheter/fant-lik---politiet-ba-dem-sende-mms/artikkel/664084/

Vi skryter ofte av å være en rettsstat hvor trygghet skal gjelde for alle, uansett hvilken bakgrunn du har eller hvor du bor. Du skal ikke bare føle deg trygg - du skal være trygg!

Hva kan vi gjøre? Vi kan høre på folka i uniform som har blitt spurt om hva de mener om politireformen. I en omfattende undersøkelse er kun 13% enige i at reformen vil føre til mer tilgjengelig og synlig politi. Kun 4% er enige i at reformen vil føre til mindre sentralisering av politiets ressurser. Kun 19 % er enige i at reformen vil bidra til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Utfordringen er ikke dårlige politifolk, politifolka i Norge er dyktige! Men de trenger mer ressurser i arbeidet, ikke bare på kontorer i Oslo.

Når jeg stemmer 11. september kommer jeg til å velge det partiet som vil ha politi tilstede, ikke på vei til stedet. Jeg velger partiet som sikrer arbeidsplasser, familier og verdighet i hele landet. Jeg velger partiet som hører på folk i uniform foran folk i dress. Jeg velger Senterpartiet. Hva velger du? 

Jeg og Senterungdommen er stolte forkjempere for politi nært folk!

Det er ikke størrelsen som teller!

Landet trenger bedre kommuner, ikke større kommuner. De blåblå med Venstre har gjennomført en reform for det motsatte. Sammenslåing av kommuner gir ikke bedre tjenester, det sparer ikke penger og folk vil ikke ha det! Hva er poenget?'

Lokaldemokrati kan høres ut som noe veldig fjernt fra hverdagen. Det er det ikke. Det er de folka du har valgt til å representere deg og dine. Du er en del av lokaldemokratiet når du stemmer i valget. Lokaldemokratiet er grunnmuren i hvordan vi styrer Norge. Kloke kvinner og menn som banet vei for oss mente at det var riktig at du skal få bestemme over din hverdag.

Du må gjerne kalle meg gammeldags, men jeg mener det fortsatt er riktig at du skal få bestemme over din hverdag. Jeg har stor respekt for våre folk på Stortinget. Men når flertallet på Stortinget i vår bestemte seg for å overkjøre lokaldemokratiet ble jeg forbannet. Ikke bare fordi de ignorer fundamentet for vårt land, nemlig lokaldemokratiet, men også fordi de gjør det uten grunnlag i fakta og uten logikk.

Tjenestene i små kommuner er gode. Folket har talt gjennom DIFIs undersøkelse for 2015 om hvor fornøyde folk er med tjenestene i sin kommune. Ønsker du bedre sykehjem, barnehage, grunnskole og hjemmesykepleie? De tjenestene er mindre kommuner flinkere på! Ønsker du bedre legevakt, barnevern eller fastlege? Størrelsen på kommunen har ingenting å si. Ønsker du bedre kollektivtilbud og bibliotek? De tjenestene er større kommuner best på!

Senterpartiet går til valg for bedre kommuner, ikke større kommuner. Da må vi høre på folket lokalt. Du som faktisk bor der, ikke en minister i Oslo som må bruke Norgeskartet for å se kommunen din. Det er ikke slik at de beste løsningene utvikles i de største enhetene. Nærhet vil ofte sikre forenkling og fornuftige løsninger for samfunnet vårt.  Landet skal bygges på det lokale vetter og tjenester nært folk.

Senterpartiet er et godt valg for deg som vil bo i en bedre, ikke større kommune!