hits

mai 2017

Allerede går 25 000 liv tapt!

Det er tre ting alle mennesker har til felles: mat, luft og vann. Av alle behov er det disse tre vi ikke kan leve uten og vi trenger ikke hvilken som helst mat. I Norge produserer vi noe av verdens tryggeste mat, med høy dyrevelferd og lav bruk av kjemikalier. Hva er alternativet?

I de fleste deler av verden er det industrijordbruket som dominerer. De blåblå partiprogrammene heier frem industrijordbruket med større enheter og mindre politiske føringer. Industrijordbruk produserer mest mulig mat for minst mulig kostnad. I Norge skal vi være stolte over at vårt overordnede mål har vært å produsere best mulig mat til befolkningen, ikke billigst mulig mat. Vi vet at hvis maten ikke er trygg kan det få store konsekvenser.

Foto: Halvard Bøe

Den viktigste følgen tar oss fra norske gårder til medisinens verden: hver dag gjennomføres det nødvendig behandling på norske sykehus hvor effektive antibiotika er livsviktig. Vil du oppleve at din mor ikke kan operere inn en hofteprotese fordi en vanlig sykehusinfeksjon kan ta livet av henne? Skal våre barn oppleve at moderne kreftbehandlinger må stoppes på grunn av resistente bakterier? Antibiotikaresistens kan medføre en brutal endring av moderne medisin.

Hvis 25 000 mennesker hadde dødd i et terrorangrep eller et jordskjelv ville det vært den største katastrofen i det moderne Europa. Årlig dør 25 000 mennesker i Europa som følge av antibiotikaresistente infeksjoner. Antibiotikaresistene bakterier som finner veien til sykehus over hele verden.

Hvordan får mennesker i seg antibiotika? Det er ikke utelukkende som medisin på sykehus. ⅔ av verdens antibiotika blir brukt til matproduksjon. Norge har desidert lavest registrert forbruk av antibiotika i jordbruket. I Sverige bruker man fire ganger så mye som Norge, men er likevel landet med lavest forbruk i EU. Mens andre land har økende forbruk av antibiotika synker tallet i Norge.

Overdreven antibiotikabruk kan være livsfarlig for det moderne samfunnet. Takket være et mangfold av gårder i hele Norge er vi dyktigst i Europa. Takket være at vi har valgt dyrevelferd foran masseproduksjon. Takket være at vi produserer grunnleggende matvarer som ost, melk og kjøtt på norske ressurser.

Tusen takk til norske bønder for at dere gir dyrene ekstra stell og omsorg, i stedet for å velge den enkle veien: en ekstra dose antibiotika. Takk til fremsynte politikere som har forstått vi bør konkurrere om å ha verdens beste mat, ikke verdens billigste mat i Norge. Det er politikk for fremtiden! 


Ja takk til norsk mat!