hits

Det er ikke størrelsen som teller!

Landet trenger bedre kommuner, ikke større kommuner. De blåblå med Venstre har gjennomført en reform for det motsatte. Sammenslåing av kommuner gir ikke bedre tjenester, det sparer ikke penger og folk vil ikke ha det! Hva er poenget?'

Lokaldemokrati kan høres ut som noe veldig fjernt fra hverdagen. Det er det ikke. Det er de folka du har valgt til å representere deg og dine. Du er en del av lokaldemokratiet når du stemmer i valget. Lokaldemokratiet er grunnmuren i hvordan vi styrer Norge. Kloke kvinner og menn som banet vei for oss mente at det var riktig at du skal få bestemme over din hverdag.

Du må gjerne kalle meg gammeldags, men jeg mener det fortsatt er riktig at du skal få bestemme over din hverdag. Jeg har stor respekt for våre folk på Stortinget. Men når flertallet på Stortinget i vår bestemte seg for å overkjøre lokaldemokratiet ble jeg forbannet. Ikke bare fordi de ignorer fundamentet for vårt land, nemlig lokaldemokratiet, men også fordi de gjør det uten grunnlag i fakta og uten logikk.

Tjenestene i små kommuner er gode. Folket har talt gjennom DIFIs undersøkelse for 2015 om hvor fornøyde folk er med tjenestene i sin kommune. Ønsker du bedre sykehjem, barnehage, grunnskole og hjemmesykepleie? De tjenestene er mindre kommuner flinkere på! Ønsker du bedre legevakt, barnevern eller fastlege? Størrelsen på kommunen har ingenting å si. Ønsker du bedre kollektivtilbud og bibliotek? De tjenestene er større kommuner best på!

Senterpartiet går til valg for bedre kommuner, ikke større kommuner. Da må vi høre på folket lokalt. Du som faktisk bor der, ikke en minister i Oslo som må bruke Norgeskartet for å se kommunen din. Det er ikke slik at de beste løsningene utvikles i de største enhetene. Nærhet vil ofte sikre forenkling og fornuftige løsninger for samfunnet vårt.  Landet skal bygges på det lokale vetter og tjenester nært folk.

Senterpartiet er et godt valg for deg som vil bo i en bedre, ikke større kommune!

3 kommentarer
Per A. Haakstad

Per A. Haakstad

Motstanden mot storkommuner er irrasjonell og svært preget av følelser - nostalgi, som det heter i dag. Det har vært mange kommunesammenslåinger i min tid, og motstanden har vært sterk.

I min gamle kommune , Hisøy , stemte 90 % mot sammenslåing med Arendal. I dag er den en helt naturlig ting at Arendal også omfatter fire tidligere nabokommuner. Ingen tenker på det lenger.I dag er det små problemer å nå rådhuset - med bil eller ved hjelp av PC eller mobiltelefon.En stor kommune tiltrekker seg dyktigere folk og man kan planlegge i en større sammenheng.

Jo lengre borte man er fra sted der avgjørelser tas, dess mindre mulighet til å påvirke..

Dette gjelder kommuner så vel som EU! Det er derfor viktig å sette dagens trend rundt dette i revers!

Kommunene her jeg bor vil jo gjerne slås sammen..alle så nær som en liten som tvinges inn. Sannsynligvis mest fornuftig i akkurat denne sammenslåingen. Men jeg skal ikke mene noe om kommuner på andre kanter av landet, for der kjenner jeg for lite til "omstendighetene".

Skriv en ny kommentar