hits

Nei til fitnessau!

Løsningen på norsk rovdyrpolitikk er ikke å kritisere vekten til norske sauer og avle frem fitnessauer, slik MdG foreslår. Senterungdommen sier nei til #saushaming og et kroppsideal som er uoppnåelig for sauer flest. Ja til sauer av alle slag!Skjermdump: Sauen Shaun, NRK

I går kunne vi lese at leder i rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold og fylkesleder i MdG, Øyvind Solum, kritisere norsk kvitsau, den vanligste rasen i Norge, som en tung og stor sau. Solum hevder at frem til norske bønder forsøker å avle frem raskere saueraser er det ikke gjort nok for å forhindre tap til rovdyr som ulv.

Senterungdommen reagerer sterkt på denne kritikken av norske sauer som tunge og store. Vi ønsker sauer av alle slag, ikke bare fitnessauer! For flertallet av norske sauer i dag vil det idealet som Solum maler frem være uoppnåelig og føre til et sterkt kroppspress for sauer i hele landet. Senterungdommen setter pris på fete og friske sauer som blir til sunn norsk mat, i stedet for veddeløpssauer avla for å springe fra rovdyr.

Det blir ofte høy temperatur når rovdyrpolitikk diskuteres og Senterungdommen er en forkjemper for at matproduksjon skal ha forrang for rovdyr i Norge. På tross av standpunkt i rovdyrdebatt bør vi enes om at fitnessau er en dårlig idé og at sauer er #fitnok som de er.

6 kommentarer

Flåsete fra senterungdommen.

Detta var ofselegt, eg plar jo vêre samd i Klimapartiet Dei Grøne (KDG) og deira naudsynte kamp mot den forhufselege menneskjeskapte globale uppvarminga som forbruket åt einskildmenneskje hev foråsaka. Men dei lyt beint fram halde seg longt burte frå å kritisera norsk jordbruk og norske bønder si verksemd, som er den reinaste og mest klimavênlege i verda um eg lyt seie det sjølve. Nei, KDG lyt halde seg til det dei kan, nemlegen klima, og istaden lata visdomen åt Senterpartiet taka seg or jordbrukspolitikken. Hugs at dei hamnar jo gjedna i regjering saman frå hausten og då lyt det verte naudsynt at dei held seg til kva dei kan best, sann. Jau!

Og berre so det er nemnd, den einaste løysinga på å stogga vargåtaka på den stakkars norske sauen er å utrydda all varg i heile landet, sann. Me treng ikkje slikt noko i verdas beste land, og det lyt au KDG taka inn over seg og skjøna. Jau!

"I går kunne vi lese at leder i rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold og fylkesleder i MdG, Øyvind Solum"

Er det noen som kanskje sliter litt med å styre de ulike hattene man til enhver tid skal ha på seg...?

Slutt å sende sauen ut i skauen uten tilsyn. Eller al frem sauer med klør og hoggtenner.

Kråkefugler hakker ut øynene på dyra om de velter overende, de skades og omkommer på utallige måter. Rovdyr er bare en liten del av det der dyrplageriet mot sauer.

Hva med å krysse sau med Gaupe? Da hadde vi fått Saupe.

Skriv en ny kommentar