Allerede går 25 000 liv tapt!

Det er tre ting alle mennesker har til felles: mat, luft og vann. Av alle behov er det disse tre vi ikke kan leve uten og vi trenger ikke hvilken som helst mat. I Norge produserer vi noe av verdens tryggeste mat, med høy dyrevelferd og lav bruk av kjemikalier. Hva er alternativet?

I de fleste deler av verden er det industrijordbruket som dominerer. De blåblå partiprogrammene heier frem industrijordbruket med større enheter og mindre politiske føringer. Industrijordbruk produserer mest mulig mat for minst mulig kostnad. I Norge skal vi være stolte over at vårt overordnede mål har vært å produsere best mulig mat til befolkningen, ikke billigst mulig mat. Vi vet at hvis maten ikke er trygg kan det få store konsekvenser.

Foto: Halvard Bøe

Den viktigste følgen tar oss fra norske gårder til medisinens verden: hver dag gjennomføres det nødvendig behandling på norske sykehus hvor effektive antibiotika er livsviktig. Vil du oppleve at din mor ikke kan operere inn en hofteprotese fordi en vanlig sykehusinfeksjon kan ta livet av henne? Skal våre barn oppleve at moderne kreftbehandlinger må stoppes på grunn av resistente bakterier? Antibiotikaresistens kan medføre en brutal endring av moderne medisin.

Hvis 25 000 mennesker hadde dødd i et terrorangrep eller et jordskjelv ville det vært den største katastrofen i det moderne Europa. Årlig dør 25 000 mennesker i Europa som følge av antibiotikaresistente infeksjoner. Antibiotikaresistene bakterier som finner veien til sykehus over hele verden.

Hvordan får mennesker i seg antibiotika? Det er ikke utelukkende som medisin på sykehus. ⅔ av verdens antibiotika blir brukt til matproduksjon. Norge har desidert lavest registrert forbruk av antibiotika i jordbruket. I Sverige bruker man fire ganger så mye som Norge, men er likevel landet med lavest forbruk i EU. Mens andre land har økende forbruk av antibiotika synker tallet i Norge.

Overdreven antibiotikabruk kan være livsfarlig for det moderne samfunnet. Takket være et mangfold av gårder i hele Norge er vi dyktigst i Europa. Takket være at vi har valgt dyrevelferd foran masseproduksjon. Takket være at vi produserer grunnleggende matvarer som ost, melk og kjøtt på norske ressurser.

Tusen takk til norske bønder for at dere gir dyrene ekstra stell og omsorg, i stedet for å velge den enkle veien: en ekstra dose antibiotika. Takk til fremsynte politikere som har forstått vi bør konkurrere om å ha verdens beste mat, ikke verdens billigste mat i Norge. Det er politikk for fremtiden! 


Ja takk til norsk mat! 

4 kommentarer

Skvatt

10.05.2017 kl.13:27

Jau, det er so sant, so sant. Ikkje noko er illare enn det ofslege jordbruket i detta forhufselege EU. Det er so illt at eg skjønar mest ikkje kvisleisen det framleisen kan vêre levande menneskje att hjå dei, eg. Dei et jo beint fram rein gift, sann, kvar dag. Og eg er viss på at det er ofselegt mykje varg hjå dei au, lyt eg berre nemne. Jau! Nei, skal me framleisen ha ei folkjehelse, for ikkje å snakka um bønder, i verdas beste land so lyt me beint fram innføra forbod mot all import or mat og satsa 100% på sjølvberging, sann. Berre då kan me vêre visse på at det vil leva menneskje her i tida som kjem. Lukkelegvis er det eitt parti som vil innføra detta so snøgt og stutt som råd er, nemlegen Senterpartiet. Då veit me alle kven me lyt røysta på i valet til hausten, for hugs at alternativet er at me alle saman døyr or matforgifting um kort tid, nett slik dei upplevar i detta skræmelege EU, sann. Jau!

Judas Iscariot

10.05.2017 kl.15:28

Når det blir lov til å få profitt på matindustri vil det være folk som går over lik for å tjene noen grunker.

Vi ser den kyniske ødeleggelsen av den svenske bonde. Dog dette er ideen kommer fra FNs agenda 21/agenda 2030.

Vi ser organisert kriminalitet i matvarebransjen. Ved drap av varslere i Europa. Slik som i Belgia.

FDA er kjent for å være kjøpt av storindustrien, der dem har fått muligheten selv til å bestemme om det er farlig eller ikke.

Dette så vi best når Sør-Korea nektet å importere kugalskapkjøtt fra USA. Det koreanske folket nektet, mens USA truet Sør-Korea. At USA ville selge bedrevet mat var ikke viktig. Det var at USA tapte penger på det.

Derfor bør det introduseres forbud mot fortjeneste på den industrielle matvareproduksjonen.

a

11.05.2017 kl.16:46

Jg trodde ikke det fantes så virkelighetsfjerne hos folk med SP gener. Dette var et forsk propaganda inlegg.

Mumle

13.05.2017 kl.02:19

Rema sin E-coli-kylling er vel norsk...

Skriv en ny kommentar

hits