hits

Vi tror på hele Norge!

Tilbake til hverdagen etter landsmøte i Senterpartiet. De som har deltatt på et landsmøte vet at det er et sammensurium av politiske kamper, hyggelige mennesker og gode samtaler. Selv om man er fysisk utmattet den siste dagen, er man fylt med energi, inspirasjon og motivasjon.

Ungdommene imponerte selvsagt mest, helt objektivt, med gode og kunnskapsrike innlegg på talerstolen og mye gjennomslag. Vi får ikke gjennomslag fordi Senterpartiet er snille med oss. Vi får gjennomslag fordi vi er flinke og har kjempet for det. Vi har kanskje ikke en lang fartstid i politikken bak oss, men vi har lang fartstid i samfunnet foran oss. Derfor tar vi politikk på alvor.

Vi vant kampen mot skolepenger for utenlandske studenter, for ny narkotikapolitikk, en forutsigbar el-bilpolitikk og for en ny ordning for organdonasjon. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for dobbelt statsborgerskap og redusert sykelønn. Selv om man taper noen kamper er det tydelig for oss i Senterungdommen at det nytter å engasjere seg! Vi har vedtatt et godt program med tydelig preg av Senterungdommens engasjement og kunnskap. 

Hva gjenstår? Nå er vi klare for valgkamp og valg. Vi skal kjempe for en ny retning for landet. Senterpartiet tror på menneskene i hele landet. Vi tror på by og bygd, på professoren og bonden, på Alta og Bergen, på ungdom og eldre. Vi tror på hele Norge.

Vi er klare for å styre landet med din stemme 11. september.  


 

Ps: På et landsmøte med mange gode stunder og dyktige ungdommer har media valgt å skrive om noen av høydepunktene. Noen av mine favoritter finner du her:

2 kommentarer

Jau, Senterpartiet lyt sjølvsagd tru på heile Noreg, men lika naturlegt er det at det lyt vêre unnatak for byane. Hjå Senterpartiet er det berre Bygdenoreg ein skal tru på. Au flott at dei held på gratis utdanning for studentane som er so ulukkelege å ikkje vêre fødd i verdas beste land, denne lyt verte betala or skatt istaden, men me gjev dei vel trygd i tillegg lyt eg vona? Viss ikkje er det kanskje noko å taka upp på neste landsmøte. Men eg skjønar ikkje kva me skal me ny sånn narkopetikapolitikk når den gamle er meir enn god nok. Vonaleg innebêr denne ei skjerping i båe straffenivå og prioritet hjå båe Onkel Stat og Onkel Politi, for kvisleisen elles skal de lukkast med eit samarbeid med KrF? Jau, eg berre spyr.

Roger Johansen

Roger Johansen

Senterpartiet er flinke til å ta opp saker som mange folk er opptatt av. Men, så langt har dere jo overhodet ikke presentert løsninger for noen av de samme sakene?

Ta EØS-avtalen for eksempel. Hvordan skal Senterpartiet sikre norske bedrifter tilgangen til sitt viktigste marked hvis denne sies opp? Hva mener Senterpartiet er en troverdig løsning?

http://e24.no/makro-og-politikk/hjellegjerde-sjef-vi-er-handicapet-uten-eoes/20143519

Vi vet allerede at samme løsning med frihandelsavtaler som Sveits har er umulig å få til. Ikke engang britene får det, derav Hard Brexit.

Det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen per i dag er EFTA-avtalene fra 1973. Kan Senterpartiet redegjøre for fordeler og ulemper med disse avtalene i en moderne tid som i dag?

Skriv en ny kommentar