hits

Ja til dobbelt statsborgerskap!

Statsborgerskap bør bygge på dine bidrag, ansvar og plikter til Norge. Dagens forbud mot dobbelt statsborgerskap er et narrespill om lojalitet, hvor det å gi avkall på et statsborgerskap fungerer som en symbolsk erklæring uten gevinst for samfunnet eller enkeltmennesket det gjelder. Derfor vil Senterungdommen kjempe for et ja til dobbelt statsborgerskap på Senterpartiets landsmøte om en uke!

Senterungdommen setter verdien av statsborgerskap høyt. Det er den sterkeste formelle tilknytningen mellom et menneske og en nasjon. Det er helt riktig at det skal være vanskelig å erverve. Samtidig lever vi i en verden hvor grenser og avstander spiller mindre rolle. Med økt mobilitet er det ikke så rart at det kan oppstå tilknytning til et annet land, til og med en sterk nok tilknytning til å rettferdiggjøre et statsborgerskap. 

Dagens regelverk for dobbelt statsborgerskap ble innført i 2005 og medfører at nordmenn bosatt i utlandet må si ifra seg sitt norske statsborgerskap hvis de ønsker å bli statsborger i et annet land. Det fører også til at innvandrere som ønsker norsk statsborgerskap må si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap. Hva er resultatet? Den vanligste grunnen til at folk ikke søker om norsk statsborgerskap at de må gi fra seg sitt gamle. Mange nordmenn som har bodd lang tid i utlandet og tilegnet seg nytt statsborgerskap får en høy terskel for å flytte tilbake til fedrelandet.

Erfaringer fra våre naboland viser at det er mulig å tillate dobbelt statsborgerskap samtidig som myndighetene finner metoder for å følge opp de plikter og det ansvaret som følger med et statsborgerskap. I tillegg er dagens norske forbud fragmentert og vanskelig å håndheve. Halvparten av de som søker om norsk statsborgerskap får beholde sitt opprinnelige statsborgerskap, altså er det mange mennesker i Norge som har to statsborgerskap.

Jeg frykter hva det gjør med det norske samfunnet at vi begrenser fullverdig deltagelse i det. For å ta et eksempel: min far har arbeidet i Norge i over 20 år, betalt skatt, bidratt til lokalsamfunnet og sittet i kommunestyret. Han får fortsatt ikke stemme i norske stortingsvalg fordi han ikke vil gi avkall på sitt svenske statsborgerskap. For meg fremstår det som meningsløst at mennesker som viser at de har en sterk tilknytning til landet vårt ikke skal få delta på alle samfunnsområder uten å gi avkall på tilknytningen til fedrelandet.

Dobbelt statsborgerskap vil ikke gjøre det lettere å bli norsk statsborger. Dette er et forslag for å fjerne et byråkratisk lovverk og en mangelfull håndheving av norsk lov. Dette er et forslag for å sette en stopper for narrespillet om hva lojalitet til et land er. Lojaliteten til land finnes ikke i viljen til å si fra seg et annet statsborgerskap.

Det å si fra seg tilknytning til arv, tradisjon, identitet og samfunnet er en dyr pris å betale for et norsk statsborgerskap. I dag er det den eneste godkjente prisen man kan betale og resultatet er at vi ekskluderer mennesker fra viktige samfunnsområder. Vi trenger ikke symbolsk lojalitet for å hegne om verdien av norsk statsborgerskap. Løsningen er å følge våre naboland i Norden og si ja til dobbelt statsborgerskap!Ja til dobbelt statsborgerskap!

11 kommentarer

Dersom man absolutt ønsker å beholde sitt statsborgerskap der man kommer fra, så har man ikke behov for norsk statsborgerskap.

Annet enn for å skumme fløten av velferdsstaten da...

Jeg støtter Knut Olsens kommentar 100 %.

Jeg tror ikke politikerne gjør dette for å være snille og rause.. Det er nok mer snakk om at det er enklere å hive ut folk som fratas det norske statsborgerskapet. Det kan jo være en fordel? Man bør nemlig ikke kunne gjøre folk statsløse slik vi ser nå...Dobbelt statsborgerskap er vel en grei returpant.

Å si at det norske statsborgerskapet henger høyt, er ikke korrekt lenger siden byråkratene kan fjerne det fra gjerne flere generasjoner pga en eller annen ukorrekt opplysning fra en person " for 30 år siden". Da har myndighetene selv redusert verdien av norsk statsborgerskap. Slurvete kontroll av de samme myndigheter før de sa ja til statsborgerskap... Vær litt mer nøye før det innvilges. Og har man sagt ja, bør det ikke kunne feies vekk med et tastetrykk.

Trond Johannesen

Trond Johannesen

Forklaringen på hvorfor venstresiden ønsker å dele ut norsk statsborgerskap i hytt og pine er jo enkel: Alle innvandrere stemmer jo stort sett på venstresiden ved valg.

Hva man ikke gjør for "makten og æren". At man bytter ut befolkning og gir bort landet i samme vending betyr ingen verdens ting.

Som så ofte når dette temaet er oppe, ser man at "nettdebatthøyre" ikke skjønner hvem saken gjelder.

De personene det tilnærmet særnorske "forbudet" mot dobbelt statsborgerskap rammer er ikke "trygdesnyltere" fra den 3. verden. De får innvilget dobbelt statsborgerskap uansett, gjennom unntaksbestemmelsen om at du kan få norsk statsborgerskap hvis du ikke har mulighet til å si fra deg ditt opprinnelige. Forbudet som rammer derfor først og fremst personer fra andre andre europeiske land, USA osv.

"Ismail har bodd hele livet sitt i Nederland, men han omtaler ikke seg selv som nederlandsk. Han er tyrkisk, sier han. Han er troende muslim, åpen om at han er jomfru og venter på «den rette jenta». Han støtter president Erdogan, statslederen som den siste uken har kalt Nederland for en naziststat."

NEI til dobbelt statsborgerskap!!

Litt usikker på hva dette betyr. Hvis det betyr at vi får flere gode fotballspillere til å velge å spille for det norske landslaget og flere idrettsstjerner ellers til å konkurrere for Norge, så sier jeg høyt og tydelig JA! Men hvis vi istedet risikerer at flere av våre beste spillere velger å spille for andre land eller andre norske stjerner konkurrere for andre land, så sier jeg like høyt og unisont NEI! Avgjørelsen må tas basert på hva som tjener norsk idrett best, og spesielt norsk fotball. Spørsmålet alle norske politikere må stille seg er hvilke regler rundt statsborgerskap som bidrar mest til at vi er best, for ikke å si BEST! i det som virkelig gjelder, jeg bare nevner det.

Jeg er så hjertens enig med deg Ada. Kjenner veldig godt igjen situasjonen far din er i, for jeg har selv bodd i Norge i nesten 11 år, sønnen min er norsk, mannen min er norsk, jeg jobber i 100% stilling, betaler skatt som alle andre også, sitter i vårt lokale kommunestyre og som vara på fylkestinget vårt, og er i tillegg lokallagsleder for Høgre her ute på boplassen min. Som Høgre-medlem, ble jeg så glad for at partiet gikk inn for dobbelt statsborgerskap på sitt landsmøte for noen dager siden?og jeg håper at Senterpartiet kommer til å gjøre det samme. Ungdomspartiene her til lands støtter dobbelt statsborgerskap, uansett politisk ståsted. Ja, også FpU ønsker å gå inn for å tillate dobbelt statsborgerskap.

Du har helt rett i det du skriver når du sier at «det å si fra seg tilknytning til arv, tradisjon, identitet og samfunnet er en dyr pris å betale for et norsk statsborgerskap.»

Lykke til på landsmøte :-)

Takk for en fin innlegg Ada. Det som jeg har lagt merke til at folk blir veldig opptatt med når det gjelder dobbelt statsborgerskap som kanskje ikke helt stemmer er at dette handler bare om de som vil gjerne utnytte systemet. Nei, med opphold (midlertidig eller permanent oppholdstillatelse) får man tilgang til all de gode Norge har å by på folk. Og både nordmenn og utlendinger utnytter system. Det er statens ansvar å stanse dette, og tror på at de gjør det. Men når det gjelder å tillate dobbel statsborgerskap så er det mest nordmenn det rammer først og fremst før utledninger som har kommet til landet. Takk Ada for at du får fram og understreket Norsk statsborgere som har reist verden rundt og har studert og klart seg godt men måtte si opp sitt norsk statsborgerskap for å kunne klatre opp i deres yrke, det er de som dette gjelder mest. Det handler ikke om å få flest velgere (som noen tror), jeg selv er ikke norsk men stemmer ikke politisk venstre og jeg tror ikke jeg kommer til gjør det bare fordi de har kjempet for noe så viktig som dette. Lojaliteten kommer fra hjertet ikke pass. Det er mange nye landsmenn sånn som meg som bidra både økonomisk (skatt) men også mye tid og innsats for at vårt nærmiljø skal bli bedre enn da vi kom som også tror at med en ny lov som tillater dobbelt statsborgerskap kan det bli noe positivt for integrasjon. Hvordan kan dette hjelpe bedre integrering? man kan da konsentrerer seg med å bygge det nye identiteten utenom at man føler seg truet med å si ifra sin opprinnelse. For denne grunnen er jeg med å støtte Ja! til dobbelt statsborgerskap.

Det de flest her glemmer er norske statsborgere som bor i utlandet for kortere eller lengre tid. Norskfødte som ikke har fritt valg i sin karriere, ikke kan stemme, ikke engang i lokalvalg, der de bor. Trenger visum for å besøke sin nærmeste familie. Alt fordi vi ikke vil gi fra oss det norske statsborgerskapet fordi vi fremdeles er norske og det alltid vil være en del av oss.

Eller barna våre, som har bodd i begge foreldres land, men når de blir voksne, må velge eller i det miste gå igjennom en lang søknads prosess i håp om å beholde det norske statsborgerskapet, selv om de er veldig stolte av å være norske og føler en sterk tilhørighet til sin bakgrunn.

Så mange er så opptatt av innflytterne, men de er ikke de eneste dette gjelder. Er du norskfødt har du ikke sjans til å ha dobbelt statsborgerskap, mens mange som har flyttet til Norge har fått dobbelt statsborgerskap grunnet unntaks regler.

Urettferdig?

Absolutt enig med deg, Ada. De som er mot dobbelt statsborgerskap kjenner vanligvis ikke til det hva saken dreier seg om. Statsborgerskap forbindes da bare med velferdsordninger. Folk flest kjenner ikke til at allerede nå man kan få dobbelt statsborgerskap ut fra merkelige forutsetninger. Slik hvis du er ikke i stand å betale avgift for å løse deg fra ditt opprinnelige statsborgerskap, kan du beholde den. Altså hvis du jobber og tjener nok, må du si fra deg statsborgerskap. Men om du sitter på trygd og "utnytter velferdsordninger", kan du ha begge. Avgift kan være nokså høy, men likevel er det en tydelig mulighet for å holde oppegående mennesker utenfor. Slik var det i hvert fall noen år siden, da jeg sjekket det.

Skriv en ny kommentar